4.1

Jautājums:
 
Kā aprēķināt maksimālo vara kabeļa stiepes slodzi vai uzkares garumu? 


 
Atbilde:
 
Llīdz maks. 1000 N stiepes darba deformācija visiem kabeļiem un vadiem tiek aprēķināta kā 15 N stiepes slodze uz katru vara šķērsgriezuma zonas mm². Nav būtiski, vai izmantotajos kabeļos vai vados ir izmantots ciets vai elastīgs vadītājs, un vai tie ir paredzēti fiksētai vai elastīgai izmantošanai. Ievelkot vai instalējot kabeļus, kam ir cieta vadītāja dzīsla, kā, piemēram, NYY fiksētajām instalācijām, var izmantot koeficientu 50 N/mm².

 

Maksimālās stiepes slodzes aprēķina piemērs – ÖLFLEX® CLASSIC 100 5 G 10 mm² (ar vītu elastīgu vadītāju) darbībā:
Kopējais vara šķērsgriezums: 5 dzīslas x 10 mm² = 50 mm²
Stiepes slodze ņūtonos: 50 mm² x 15 N = 750 N
Stiepes slodze kilogramos: 750 N : 10 = 75 kg

 

Iegūtā maksimālā vertikālā kabeļa uzkares garuma aprēķins:
Kabeļa svars, versija 5 G 10 mm²: 792 kg = 1000 m
Kabeļa garums, versija 5 G 10 mm²: 75 kg =   ???   m
Maksimālais uzkares garums:  (75 x 1000) : 792  = 94,7 m

 

Ja kabelis ir aprīkots ar atsevišķu atbalsta elementu, tam ir piemērojama attiecīgajā kataloga lapā norādītā maksimālā stiepes slodze. Atbalsta elementi ir nepieciešami arī tad, ja lampa, ierīce vai vadības pults ir jāpieslēdz kabelim, kas brīvi nokarājas. Šajā gadījumā ir jānodrošina, lai kopīgais kabeļa un lampu vai ierīces svars nepārsniegtu maksimālo ieteicamo stiepes slodzi!

 

Mehānisko stiepes slodzi vai spēku mēra ņūtonos (N).