4.3

Att. 4.3

Att. 4.3

Jautājums:
 
Kā jūs sava kataloga tehniskajos datos definējat specifikāciju „Minimālais izliekuma rādiuss: epizodisks izliekums"?  
 
 
Atbilde:
 
Kabeļu lieces rādiusi ir noteikti atbilstoši to uzstādīšanas veidam. Fiksētas vai statiskas uzstādīšanas gadījumā var izvēlēties mazāku izliekuma rādiusu, nekā tas būtu nepieciešams elastīgiem pielietojuma veidiem, jo pirmajā gadījumā kabelis tiek saliekts tikai vienu reizi. Parasti izšķir trīs kabeļu uzstādīšanas veidus:

 

Fiksēta uzstādīšana:
Kabeļi tiek uzstādīti statiski, piemēram, kabeļu caurulēs, kur tie atrodas fiksētā un nekustīgā stāvoklī. Šādā gadījumā darbības laikā kabeļiem nevajadzētu kustēties vai vibrēt. Līdz ar to kabeļus var saliekt asākā leņķī un parasti pakļaut nedaudz augstākai vai zemākai apkārtējās vides temperatūrai nekā elastīgos pielietojuma veidos.

 

Ļoti elastīgs pielietojuma veids (piemēram, pastāvīgs izliekums kabeļu ķēdē):
OLFLEX ® un UNITRONIC ® FD kabeļiem noteikto liekšanas rādiusu pamatā vienmēr notiek nepārtraukta elastīga izmantošana enerģijas piegādes ķēdē. Lai arī kabeļu ķēdes savstarpēji atšķiras un tām ir dažādi parametri, ir iespējams izmantot attiecīgo lieces rādiusu, paātrinājumu un gājienu, lai, balstoties uz informāciju, novērtētu kabeļa piemērotību paredzētajam pielietojumam. Šīs specifikācijas nodrošina salīdzinoši skaidru priekšstatu par precīzu klienta ieplānoto pielietojumu.

 

Elastīgs pielietojuma veids (epizodisks izliekums):
Diemžēl atšķirībā no fiksētā un ļoti elastīgā pielietojuma veida šim uzstādīšanas veidam nav precīzas definīcijas. Katrā gadījumā atšķiras tas, cik bieži un cik asā līkumā kabelis tiek saliekts klienta izmantotajā pielietojumā. Lai atspoguļotu tik daudzus pielietojuma veidus, cik iespējams, šim uzstādīšanas veidam ir norādīts salīdzinoši augsts izliekuma rādiuss. Līdz ar to ir samērā mazsvarīgi, vai kabelis tiek saliekts tikai vienu reizi dienā vai pārvietots biežāk, piemēram, izmantojot savienojuma kabeli portatīvai ierīcei, kas tiek atvienota/pieslēgta vairākas reizes dienā. Tomēr, lai izvairītos no situācijas, kad kabeļi, kas nav paredzēti izmantošanai ļoti elastīgā kabeļu ķēdē, tiek pakļauti pastāvīgam izliekumam ārpus enerģijas piegādes ķēdes, daudzās mūsu kataloga lappusēs tiek izmantots apzīmējums "epizodisks izliekums". Tas samazina risku, ka kabeļi tiek izmantoti nepārtrauktos elastīgos pielietojuma veidos, kam tie nav paredzēti.