4.4

Jautājums:
 
Ko ÖLFLEX® HEAT kabeļu tehnisko datu temperatūras diapazona specifikācijā nozīmē vārdi „nodrošināta atbilstoša vēdināšana“? 
 


Atbilde:

Daudzi uzņēmēji un lietotāji nezina, ka, uzstādot kabeļus vietās, kur ir paaugstināta apkārtējās vides temperatūra, ir jāņem vērā īpaši faktori. Tas ietver ne tikai pašuzsildīšanos, ko rada strāvas slodze, bet arī materiālam raksturīgo dzīslas un apvalka izolācijas uzvedību augstā apkārtējās vides temperatūrā. Jo īpaši elektrības lietās neizglītoti cilvēki pārsvarā nezina to, ka, temperatūrai paaugstinoties, samazinās pieļaujamā kabeļa slodze ampēros.
Piemēram, ÖLFLEX ® CLASSIC 100 3 G 1.5 mm² vadā pie apkārtējās vides temperatūras + 30 °C var plūst 18 A (100%) strāva. Ja temperatūra paaugstinās līdz +60 °C, pieļaujamā kabeļa slodze apmēros samazinās līdz 9 A (50%), – šis aprēķins balstās uz VDE 0298-4 / kataloga pielikuma T12-1. vai T12-2. tabulu.

 

Sarežģītā ķīmiskajā pārveides procesā (ortosilīcija skābes veidošanās) tādi izolācijas materiāli kā, piemēram, silikons, ko regulāri izmanto apkārtējās vides temperatūrā līdz +180 °C, ja nav pietiekamas vēdināšanas, var sacietēt un priekšlaicīgi kļūt trausls, sākot no +100 °C. Ja tiek pārsniegta arī maksimālā pieļaujamā kabeļa slodze ampēros un ar to saistītā kabeļa pašuzsildīšanās, attiecīgi paātrinās novecošanās process. Lai šo efektu novērstu, laikā, kad tie darbojas augstā apkārtējās vides temperatūrā, uz šādiem kabeļiem un vadiem ir jāpadod atbilstošs gaisa vai skābekļa apjoms. Ja slēgti kanāli, vadi un caurules ir piebāztas pilnas ar kabeļiem, tad atdalījusies izolācija un kabeļu apvalki vai pat vara vadītāja korozija bieži vien var izraisīt priekšlaicīgus kabeļa bojājumus.