4.5

Att. 4.5

Att. 4.5

Jautājums:
 
Vai ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļi ir piemēroti tiešai ierakšanai zemē?
 
 
Atbilde:

Lai kabeļus varētu izmantot zem zemes virskārtas bez papildu aizsardzības, kabeļiem jāatbilst attiecīgajiem standartiem (kā NYY kabeļu gadījumā) vai vismaz jāatbilst konkrētām konstrukcijas projektēšanas prasībām, kas noteiktas attiecīgajam pielietojumam. Zemē ieguldītu kabeļu ārējam apvalkam, kam nav papildu aizsardzības, ir jābūt pastiprinātam un pietiekami izturīgam, kā arī izturīgam gan pret mehānisko iedarbību, gan pret hidrolīzi. Tieši zemē guldāma kabeļa ārējā apvalka minimālais biezums ir atkarīgs no kabeļa izmēra, tomēr tas nedrīkst būt mazāks par 1,8 mm.
Ja tas ir iespējams, tad šīm prasībām atbilstošos kabeļus tomēr ir jāiestrādā smiltīs vai tie jāpārklāj ar aizsargājošu pārklājumu, lai nodrošinātu to mehānisko aizsardzību pret gruvešiem un akmeņiem.
Vispārīgi runājot, tiešai guldīšanai zemē ir piemēroti visi kabeļi, bet ar nosacījumu, ka tie tiek ievietoti piemērotās aizsargcaurulēs un kanālos, kā arī ir pietiekami izturīgi pret hidrolīzi.