1.2

Jautājums:
 
Kā ÖLFLEX® kabeļa gadījumā konvertēt maiņstrāvas (AC) sprieguma lielumu atbilstošajā līdzstrāvas (DC) sprieguma lielumā?

 

Atbilde:
 
Pilnīgi visiem ÖLFLEX® kabeļiem nominālais spriegums ir norādīts kā maiņstrāvas (AC) vērtība. Līdzstrāvas sistēmā (DC) sistēmas nominālais spriegums nedrīkst būt lielāks par 1,5 x no kabeļa nominālā sprieguma.
Lai aprēķinātu līdzstrāvas vērtību, attiecīgā maiņstrāvas vērtība ir vienkārši jāpareizina ar koeficientu 1,5/, kā norādīts piemēros zemāk:
 
AC Maiņstrāva                    Koeficients    DC Līdzstrāva
U0/U 300/500 V                    x 1.5               U0/U 450/750 V
U0/U 450/750 V                    x 1.5               U0/U 675/1125 V
U0/U 600/1000 V                  x 1.5               U0/U 900/1500 V

 

Strāvas spriegumu mēra voltos (V).