1.3

Jautājums:

Kāpēc kabeli nedrīkst noslogot ar tādu pašu strāvas stiprumu ampēros, ja to izmanto citā apkārtējās vides temperatūrā?


Atbilde:

Strāvas plūsma paaugstina kabeļu un vadu temperatūru atbilstoši pašreizējam stiprumam ampēros vai izvēlētajam vada šķērsgriezumam. Ja strāvas stiprums ir pārāk augsts, istabas temperatūrā +20 °C iemontēta kabeļa virsmas temperatūra var viegli sasniegt +80 °C. Ja apkārtējās vides temperatūra ievērojami palielinātos, tad maksimālā pieļaujamā kabeļa vada temperatūra tiktu ievērojami pārsniegta. Tas varētu sabojāt dzīslu izolācijas materiālu, kabeļa apvalku un pat vara dzīslu, vai izraisīt šo komponenšu priekšlaicīgu bojāeju.
Atkarībā no piemērojamajiem standartiem, dažādiem vara dzīslu šķērsgriezumiem tiek noteikti maksimālie strāvas nominālie lielumi. Dzīslu izolācijas materiālam šeit ir mazsvarīga loma vai tās nav vispār. Svarīgi ir tas, kā kabelis ir uzstādīts, tas ir vienas dzīslas vai daudzdzīslu daudzkodolu kabelis. Saskaņā ar DIN VDE 0298 standarta 4. daļas 11. tabulu (skat. kataloga pielikumu –T12 – 1. tabulu), šeit norādītās pieļaujamās nominālās vērtības attiecas uz apkārtējās vides temperatūru +30 °C.
Saskaņā ar T12-1. tabulas B aili, maksimālā nepārtrauktā strāva, ko var padot uz OLFLEX ® 450 P 3 G 1.5 kabeli, ja tam ir pieslēgta manuālā ierīce, bet apkārtējās vides temperatūra sasniedz +30 °C, ir 16 A uz dzīslu (1,5 mm²).
Ja apkārtējās vides temperatūra paaugstinās līdz +50 °C, sāk iedarboties tā saucamais "korekcijas“, respektīvi, „samazināšanas faktors ", kura mērķis ir samazināt strāvas slodzi uz kabeli.
Piemērojamais samazinājuma koeficients ir atvasināts no apkārtējā vidē dominējošās temperatūras un maksimālās pieļaujamās kabeļa vada temperatūras. OLFLEX ® 450 P kabelim atveltītajā kataloga lappusē ir norādīts, ka maksimālā pieļaujamā vada temperatūra ir +70 °C. Pamatojoties uz šīm divām temperatūrām, T12 – 2. tabulas ( "Korekcijas koeficienti") kataloga pielikumā var nolasīt samazinājuma koeficientu 0,71; tādēļ maksimālo strāvas nominālu reizina ar šo faktoru.
Ja klients vēlas atbilstošajam pielietojuma veidam padot 16 A strāvu pa OLFLEX ®450 P 3 G 1,5 mm² kabeli, ja apkārtējās vides temperatūra sasniedz +50 C, tad 1,5 mm² dzīslas šķērsgriezums nebūs pietiekams!

Aprēķini piemēram:
ÖLFLEX® 450 P 3 G 1.5 mm²:
Maks. slodze +30°C atbilstoši T12-1. tabulas B ailei:  16 A
Maks. slodze +50°C atbilstoši T12-2. tabulai:  16 A x reducēšanas faktors 0,71 = 11,36 A
Rezultāts: Lai pa vadu laistu 16A strāvu, ja apkārtējās vides temperatūra sasniedz +50°C, dzīslas šķērsgriezums ir jāpalielina līdz piemērotam izmēram.

 

ÖLFLEX® 450 P 3 G 2.5 mm²:
Maks. slodze +30°C atbilstoši T12-1. tabulas B ailei: 25 A
Maks. slodze +50°C atbilstoši T12-2. tabulai:  25 A x reducēšanas faktors 0,71 = 17,75 A
Rezultāts: Palielinot dzīslas šķērsgriezumu no 1,5 mm² līdz 2,5 mm², tiek iegūts lielums, kas nepieciešams 16 A strāvai, ja apkārtējās vides temperatūra sasniedz +50°C.

Ievērojiet, ka šajos aprēķinos nav ņemti vērā citi svarīgi faktori pareizai pieļaujamās kabeļa slodzes apmēru noteikšanai, piemēram, instalācijas veids!

Strāvas stiprumu mēra ampēros (A).