2.1

Att. 2.1

Att. 2.1

Jautājums:
 
Kāda ir atšķirība starp liesmu izturības testiem IEC 60332-1, IEC 60332-3 un IEC 60331, kas ir minēti mūsu kataloga lappusēs un datu lapās?


 
Atbilde:
 
Iepriekš minētie uguns pretestības un uguns izplatīšanās testi tiek bieži savstarpēji sajaukti to ļoti līdzīgo apzīmējumu dēļ. Tomēr izmantotās testa metodes ir pilnīgi atšķirīgas.

 

IEC 60332-1-2: Vertikālas liesmu izplatīšanās tests atsevišķam izolētam vadam vai kabelim
Šo liesmu izturības testu iztur vairums kabeļu, kas izgatavoti no liesmu slāpējošiem materiāliem, piemēram, no PVC un hlorpropēna gumijas, vai no materiāliem, kam pievienotas īpašas liesmu slāpējošas piedevas, piemēram, PUR. Šajā testā viena apm. 60 cm gara dzīsla vai kabelis ar divu skavu palīdzību tiek uzstādīts vertikāli, pēc tam tā apakšējais gals tiek karsēts ar iepriekš definētu liesmu 60 sekundes (vai 120 sekundes, ja kabeļa diametrs > 25 mm).Testu uzskata par izturētu, ja pēc liesmas aizvākšanas kabeļa degšana beidzas pati no sevis un uguns radītā bojājuma robeža ir vismaz 50 mm no augšējās stiprinājuma skavas. Nav svarīgi, cik ilgi kabelis ir dedzis, pirms tā degšana beidzas pati no sevis.


IEC 60332-3: Vertikālas liesmu izplatīšanās tests vertikāli uzstādītam vadu vai kabeļu kūlim
Šī uguns izplatīšanās tests ir arī pazīstams kā "kūļa ugunsdrošības tests", parasti to iztur tikai speciāli izstrādāti kabeļi un izolēti vadi, kuru apvalka materiāliem ir augsta liesmas slāpēšanas spēja. To skaitā ietilpst tādi kabeļi, kā, piemēram, OLFLEX ® CLASSIC 110 H un OLFLEX ® Petro C HFFR. Vairumā gadījumu izmantotās plastmasas spēja pretoties liesmām ievērojami uzlabojas, pievienojot tai alumīnija vai magnija hidroksīdu. Vairāki kabeļi tiek apvienoti vai salikti kārtās aptuveni 3.5 m posmos un vertikāli piestiprināti kāpnēm vai līdzīgām metāla konstrukcijām, pēc tam kabeļu apakšējais gals tiek karsēts ar liesmu, izmantojot propāna degli. Kabeļu apjoms un liesmas iedarbības pakļaušanas laiks ir atkarīgs no testa metodes, jo 60332-3 IEC standarts ietver četrus atšķirīgus kūļa karsēšanas testus:

 
• IEC 60332-3-22 A kategorija: 7 litri degoša materiāla uz metru / pakļaušana liesmas iedarbībai: 40 minūtes
• IEC 60332-3-23 B kategorija: 3,5 litri degoša materiāla uz metru / pakļaušana liesmas iedarbībai: 40 minūtes
• IEC 60332-3-24 C kategorija: 1,5 litri degoša materiāla uz metru / pakļaušana liesmas iedarbībai: 20 minūtes/kabeļa diametrs > 12,0 mm
• IEC 60332-3-25 D kategorija: 0,5 degoša materiāla uz metru / pakļaušana liesmas iedarbībai: 20 minūtes/kabeļa diametrs < 12,0 mm

 

Mūsu OLFLEX ® kabeļiem, kam ir augsta liesmu slāpēšanas spēja, visbiežāk veic IEC 60332-3-24 C kategorijas testu. IEC 60332-2-22 A kategorijas testu bieži izmanto pielietojuma veidiem uz jūras, piemēram, uz naftas platformām un kuģiem. Testu uzskata par izietu, ja pēc tam, kad deglis ir apdzēsts, kabeļu degšana beidzas pati no sevis, bet ugunsgrēka radītie bojājumi nepārsniedz 2,5 m, mērot no kabeļu gala apakšējās malas. Nav iespējams pateikt, kura no četrām testa kategorijām ietver visgrūtāko uzdevumu, jo ir jāņem vērā dažādi atšķirīgi faktori.

 

IEC 60331: Elektrisko kabeļu funkcionālā integritāte un ugunsizturība
Atšķirībā no IEC 60332-1-2 un IEC 60332-3 kabeļiem, testā netiek novērtēta liesmas izplatīšanās, bet tā vietā tiek pārbaudīta kabeļa elektriskā funkcionēšana ugunsgrēkā. Testā ar liesmu 90 minūtes horizontāli apstrādā vienu 120 cm garu kabeli. Testu uzskata par izietu, ja kabelis turpina vadīt elektrību, neradot īssavienojumu visās 90 minūtēs, kurā to pakļauj uguns iedarbībai, kā arī tam sekojošajā 15 minūtes ilgajā atdzišanas laikā. Šo testu parasti iztur tikai kabeļi un vadi, kam ir īpašs, liesmas slāpējošs stikla vai vizlas apvalks, kurš apver atsevišķas dzīslas, kā arī visu kabeļu kūli.