2.3

Jautājums:

Kāda ir atšķirība starp ÖLFLEX® vai UNITRONIC® kabeļiem, kas ir sertificēti kā "neatkarīgā testēšanas un sertifikācijas centra UL atzīti ierīču elektroinstalācijas materiāli" [„UL AWM recognised“], un tiem, kas ir sertificēti kā iekļauti UL sarakstā ["UL-listed"]? 


Atbilde:

Ja elektriskas ierīces, iekārtas vai mašīnu ražotājs vēlas iekļūt oficiāli apstiprinātā "UL sarakstā", lai ražotu attiecīgo preci kā sērijas produktu vai iegūtu "lauka marķējumu" atsevišķai iekārtai vai sistēmai, tad visa ar konstruēšanu saistītā dokumentācija ir jāiesniedz ASV iestādei, kas ir atbildīga par sertifikāciju (Nacionāli atzīta testēšanas laboratorija vai NRTL). Viss sertifikācijas process noritēs ievērojami ātrāk, vienkāršāk un lētāk, ja visi kabeļi un vadi, kas tiek izmantoti produktā, jau ir iekļauti UL sarakstā vai ir vismaz UL atzīti. Visi kabeļi bez UL sertifikācijas vispirms jāpārbauda, veicot ilgstošu testēšanu UL laboratorijā. Tādēļ, tas ir pašsaprotams, ka visi mašīnu eksportētāji tiek aicināti izmantot UL sertificētus kabeļus un vadus.

 

UL AWM atzīti kabeļi ar AWM stila numuriem, piem., ÖLFLEX® 150 QUATTRO:
Ierīču elektroinstalācijas materiālos, kas plašāk pazīstmi pēc apzīmējuma "AWM", ietilpst kabeļi un vadi, kas paredzēti tikai izmantošanai elektroinstalācijā, ko „uzskaitītās komplektācijas“ ietvaros rūpnīcas apstākļos ierīko elektriskās iekārtās, aparātos, ierīcēs, vadības skapjos un rūpniecības iekārtās. AWM elektroinstalācija nav paredzēta ierīkošanai objektā uz vietas vai lauka apstākļos. Kabeļi un vadi, kam ir UL AWM Style marķējums, jāizmanto attiecīgā stila nosaukumā paredzētajos pielietojuma veidos. AWM atzītu kabeļu un vadu izmantošana aprobežojas ar pielietojuma veidiem, kas ir sīkāk uzskaitīti attiecīgajā stila specifikācijā (www.ul.com). AWM stili neietilpst Ziemeļamerikas NEC (Valsts Elektrotehniskajā kodeksā).
Pēc NFPA 79. standarta 2007. gada izdevuma ieviešanas UL AWM atzītu kabeļu izmantošana rūpnieciskās iekārtās un sistēmās var būt ļoti problemātiska no iekārtu sertificēšanas viedokļa, jo no AWM kabeļu uzstādīšana šajā vidē ir atļauta tikai tad, ja tiek stingri ievēroti īpaši nosacījumi.

 

"UL saraksta“ kabeļi, piemēram, ÖLFLEX® CONTROL TM:
Šīs kategorijas kabeļi un vadi ir paredzēti stacionāras elektroinstalācijas ierīkošanai dzīvojamās ēkās, kā arī tirdzniecības un rūpniecības vajadzībām. UL saraksta kabeļiem un vadiem ne tikai ir jāatbilst individuāliem UL produktu standartiem, bet jāatbilst arī attiecīgajiem NEC kodeksa punktiem. NEC satur detalizētu specifikāciju attiecībā uz pareizu UL saraksta kabeļu un vadu izmantošanu. Šādus produktus var izmantot gan elektroinstalācijas ierīkošanai elektriskajās iekārtās, aparātos, ierīcēs, mašīnās rūpnīcas apstākļos, gan rūpnieciskās iekārtās un sistēmās objektā uz vietas vai lauka apstākļos saskaņā ar NFPA 79. standartu.