2.4

Jautājums:

Kur es varu iegūt informāciju par ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļu ķīmisko izturību?


Atbilde:

Mūsu kabeļu produktu izturība pret konkrētām organiskām un neorganiskām ķīmiskām vielām jau ir sīki aprakstīta mūsu tehniskā kataloga pielikuma T1. tabulā. Ja nepieciešamā viela nav iekļauta šajā tabulā, jūs varat sazināties ar mūsu laboratoriju Štutgartē, lai noskaidrotu, vai attiecīgajā tehniskajā literatūrā ir ietverti dati vai informācija par izturību pret šo ķīmisko vidi. Apliecinājumus par mūsu kabeļu izturību pret konkrētu zīmolu produktiem, tādiem kā "Exxon Mobile XY“ vai „Castrol XY“ transmisijas šķidrumu, parasti nav iespējams saņemt, jo tie satur nezināmus dažādu eļļu un piedevu maisījumus.

 

Ja projekti jau ir iesākti, laboratorija var piekrist pārbaudīt mūsu kabeļu produktus ar konkrētām ķīmiskām vielām (parasti eļļām), ko izmanto klients. Klientam būtu jāiesniedz viens litrs attiecīgās vielas kopā ar attiecīgajām drošības datu lapām. Tomēr mēs paturam tiesības atteikties pieņemt jebkuras ķimikālijas, kas rada pat mazākos drošības apdraudējumus mūsu laboratorijas personālam. Tādēļ ar laboratoriju par vispārējo testēšanas apjomu un grafiku ir jāvienojas iepriekš. Izturības testus parasti veic saskaņā ar attiecīgajām VDE, EN, IEC vai UL testēšanas metodēm.