2.7

Jautājums:
 
Vai UNITRONIC® datu kabeli ar maksimālo darba spriegumu 250 V var izmantot, lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam ar 230V spriegumu?

 
Atbilde:
 
Nē! Tas var viegli izraisīt ugunsgrēku vai letālu elektriskās strāvas triecienu. Datu tīkla kabeļiem un elektrības kabeļiem tiek piemēroti pilnīgi atšķirīgi konstrukcijas un testēšanas standarti. Galvenā atšķirība ir dzīslas izolācijas stiprība. UNITRONIC ® datu kabeļi parasti tiek izmantoti datu tīklos, kuru sprieguma diapazons ir no 6 līdz 48 V. Savukārt OLFLEX ® savienojuma un vadības kabeļi pārsvarā tiek izmantoti ierīcēm, ko pieslēdz 230 V elektrotīklam (piemēram, urbjiem, zāles pļāvējiem u.c.), vai iekārtām jaudas vai trīsfāžu tīklos, piemēram, U0/U 300/500 V vai 600/1000 V.
Tā kā sprieguma lielums ir tieši saistīts ar dzīslas izolācijas stiprību, te ir rodama vislielākā atšķirība starp datu un barošanas kabeļiem.

 

Lai izturētu sprieguma diapazonu U0 / 300 V / 500 V, piemēram, OLFLEX ® CLASSIC 100 elektrības kabeļa dzīslas izolācija ir vidēji par 50-70% biezāka nekā UNITRONIC ® LiYY datu kabeļa izolācija. Datu tīklos ir iespējami sprieguma lēcieni līdz pat 250 V. Tomēr šādu spriegumu nekādā gadījumā nevar pielīdzināt stabilizētai strāvas kontaktligzdas 230 V, 50 Hz maiņstrāvai! Šajā gadījumā izmantot datu kabeli būtu ļoti liels risks, - kabelis var aizdegties vai lietotājs var saņemt strāvas triecienu nepietiekamā dzīslas izolācijas stipruma dēļ! Datu kabeļu dielektriskā izturība parasti tiek pārbaudīta, vienu minūti laižot tiem cauri 1200-1500 V spriegumu. Savukārt savienojuma un vadības kabeļi tiek pārbaudīti ar 4000 V 15 minūtes ilgā laika posmā.

 

Netieša datu kabeļu pievienošana elektrotīklam ir iespējama tikai tad, ja tiek izmantots transformators, lai pārvērstu tīkla spriegumu darbināmai ierīcei (piemēram, klēpjdatoram vai dzelzceļa modelim) pieļaujamajā zemspriegumā. Šādā gadījumā ir jānodrošina, ka transformators tiktu saslēgts ar elektrotīklu, izmantojot ÖLFLEX ® kabeli ar atbilstošo sprieguma klasi (piemēram, U0/U 300/500 V), un ka UNITRONIC ® datu kabelis tiek izmantots tikai attiecīgās ierīces savienošanai ar transformatoru.

 

Elektrības spriegumu mēra voltos (V).