5.3

Att. 5.3

Att. 5.3

Jautājums:
 
Kas ir „pašdrošas shēmas“, un kādus kabeļus var izmantot šādās ķēdēs? 


 
Atbilde:

 

Lai novērstu briesmas, ko rada, piemēram, uzliesmojošas dzirksteles sprādzienbīstamā vidē, pastāv vairāki aizsardzības veidi pret aizdegšanos. Tāpat kā, piemēram, izmantojot pret spiedienu izturīgu dzinēju apvalku (aizdedzes aizsardzības tips: D "piedziņas aizsargapvalks"), tas ietver arī pašdrošību (aizdedzes aizsardzības tips: I "pašdrošība").

 

Pašdrošība ir tehniska īpašība, kuras ietvaros tiek piemēroti īpaši uzbūves principi, lai novērstu bīstamas situācijas, ieskaitot arī kļūmes gadījumus. Elektriskas vai elektroniskas ierīces ar I tipa aizdedzes aizsardzību it īpaši izmanto mērījumiem un vadībai eksplozīvās atmosfērās. Jauda elektroiekārtām tiek piegādāta caur drošības barjeru, kas ierobežo spriegumu un strāvu tā, lai nekad netiktu sasniegta minimālā aizdegšanās enerģija un sprādzienbīstama gāzu, putekļu vai tvaiku maisījuma temperatūra. Līdz ar to pašdrošas shēmas izmanto sprādzienbīstamā vidē, kurā nedrīkst rasties dzirksteles vai termiski efekti, kas var ierosināt sprādzienbīstamu vidi. Darba spriegums un strāva nedrīkst radīt pietiekami daudz enerģijas, ar ko pietiktu, lai rastos sprādziens.