Ilgstspējība un Atbildība

Ilgtspējība – mūsu DNS sastāvdaļa

zemeslode

"Mūsu rīcībā ir tikai viena pasaule, un mūsu uzdevums ir uzņemties atbildību par šajā vienā pasaulē pieejamajiem resursiem. Šī misija ir stingri sakņota mūsu vērtībā - "uz ģimeni vērsta". Mūsu pienākums ir atstāt veselīgu planētu nākamajai paaudzei. Es ceru, ka mēs varam kolektīvi uzņemties šo izaicinājumu – ar visu mūsu darbinieku idejām, zināšanām un spēku."

Andreass Laps, U.I. valdes priekšsēdētājs. Lapp GmbH ,dēls uzņēmuma dibinātājiem Ursula Ida un Oskars Laps.

LAPP ir ģimenes uzņēmums, un tas veido mūsu kultūru. Mēs domājam ilgtermiņā un rīkojamies atbildīgi – gan savu darbinieku un klientu, gan vides un sabiedrības labā. Šādā garā mēs sniedzam ilgtspējīgu ieguldījumu nākamajām paaudzēm un mūsu planētai. "Uzticami savienot pasauli" ir vairāk nekā tikai solījums. Ilgtspējīgs bizness ir stingri iesakņojies mūsu LAPP DNS.

Mūsu fokuss ir uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu uzņēmuma vadīšanas veidu un atbildīgu dabas resursu izmantošanu. Mēs esam pārliecināti, ka mums kā uzņēmumam ir jārāda piemērs. Un mēs to darām. Mūsu skatījumā ekonomiskie panākumi vienmēr ir saistīti ar atbildību par vidi, un ilgtspējība ir pieņemts kritērijs visos lēmumos. Mums ir arī dziļa izpratne par atbildīgu, cieņpilnu un likumīgu uzņēmējdarbības praksi, ko mēs īstenojam globāli.

Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību:

Mēs atbalstām ANO Programmas 2030 īstenošanā, strādājot saskaņā ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas nodrošina ietvaru ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai.

Vides jomā mēs ES līmenī ievērojam revolucionāras vadlīnijas, piemēram, ES Zaļo kursu un ar materiāliem saistītās direktīvas, piemēram, REACH un RoHS, kā arī atbalstām Parīzes klimata nolīguma mērķus. Kā globāls uzņēmums mēs ņemam vērā arī īpašas prasības attiecībā uz ražošanu un pārdošanu ASV un Āzijas reģionos.

Mēs savā uzņēmumā izvirzām pārskatāmus un ticamus mērķus, iekļaujam tos savā stratēģijā un tādējādi padarām ilgtspējību par visu mūsu procesu neatņemamu sastāvdaļu. Mums ir svarīgi apzināt darbības, kuriem ir vislielākā ietekme uz sabiedrību, uzņēmumu un vidi. Runājot par vidi, mēs izmantojam materiālu matricu, lai identificētu procesus ar būtisku ietekmi uz vidi. Pēc tam procesi tiek pielāgoti saistībā ar projektu, jo īpaši tiem, kuriem ir liela oglekļa pēda. Mēs koncentrējamies uz mūsu produktiem un to, kā tie tiek ražoti gan mūsu pašu iekārtās, gan pie piegādātājiem.