5.2

Att. 5.2

Att. 5.2

Jautājums:


Kuri uzņēmuma „LAPP“ kabeļi ir apstiprināti lietošanai bīstamā vai sprādzienbīstamā vidē?
 


Atbilde:


Saskaņā ar pārstrādātā standarta VDE 0165 1. daļu, 05/2009 izdevums (EN 60079-14:2008), turpmākajās lappusēs ir aprakstīta iespējamā kabeļu izvēle sprādzienbīstamām vidēm, pamatojoties uz būvprojektu normatīvu piemēriem, kā arī uzņēmuma „Lapp“ darba standarta produktiem, kas paredzēti dažādiem pielietojuma veidiem. Šis dokuments atspoguļo tikai uzņēmuma „Lapp“ specifikāciju interpretāciju, kas ir ietvertas šī standarta vācu valodas versijā. Tomēr šis standarts ir gan atvērts interpretācijām, gan arī to ir nepieciešams interpretēt, jo nav skaidru formulējumu un terminoloģijas.
Līdz ar to šis dokuments nesatur juridiski saistošu interpretāciju. Visbeidzot, sprādzienbīstamai videi piemērotu kabeļu izvēle vienmēr ir jāveic, pamatojoties uz īpašiem vietējiem kritērijiem, kas attiecas uz to izmantošanu un piemērošanu. Ja rodas šaubas, mēs iesakām jau agrīnā stadijā iesaistīt produktu atlases procesā testēšanas inženieri/sertificētāju, kas ir atbildīgs par attiecīgā pielietojuma veida tehnisko pieņemšanu.