5.4

Att. 5.4

Att. 5.4

Jautājums:
 
Vai tiesa, ka „pašdrošās ķēdēs“ ir jāizmanto tikai kabeļi ar zilu ārējo apvalku?


 
Atbilde:


Nē, stigri ņemot, tā nav tiesa. Attiecīgais standarts (VDE 0165) paredz vienīgi to, ka pašdrošās ķēdēs kabeļi ir attiecīgi jāmarķē, lai tos varētu identificēt kā šādām ķēdēm piederošus. Tajos gadījumos, ja pašdrošām ķēdēm piederoši kabeļi ir jāapzīmē ar krāsu, to ārējam apvalkam ir jābūt gaiši zilā krāsā. Kabeļi, kam nav zila apvalka, bet kas tomēr tiek izmantoti pašdrošās ķēdēs, ir jāidentificē ar citiem līdzekļiem, saskaņojot to ar attiecīgo testēšanas inženieri/sertificētāju. To var izdarīt, piemēram, izmantojot zilus kabeļu kanālus vai piestiprinot FLEXIMARK ® marķējuma produktus. Dažos gadījumos kabeļus, kas ietilpst pašdrošās ķēdēs, var uzstādīt tā, lai tie būtu telpiski nošķirti no citiem kabeļiem. Šo noteikumu izņēmums ir gadījumi, kad pašdrošie vai visi iekšēji nedrošie kabeļi un vadi ir armēti, ievietoti metāla apvalkā vai ekranēti. Šajā gadījumā atsevišķa pašdrošu kabeļu identifikācija nav nepieciešama. Lēmumu par kabeļu uzstādīšanas vai izšķiršanas veidu pašdrošā vidē jāpieņem lietotājam kopā ar attiecīgo testēšanas iestādi.